Cswiki.cz

Digitální knihovnaDigitální knihovna je digitální obdoba klasické knihovny, která získává, katalogizuje, skladuje a ochraňuje digitální dokumenty v digitálním repozitáři a rovněž je zpřístupňuje.

Objekty vstupující do digitální knihovny mohou vzniknout přímo jako digitální objekty nebo jsou získávány digitalizací klasických dokumentů (například pomocí metody OCR).

Z mnoha definic vyvozuje Bartošek[1] následující společné znaky digitálních knihoven:

  • organizace sbírky digitálních dokumentů
  • přesah mezi fyzickými subjekty (digitální knihovna může např. fyzicky sídlit na zařízeních umístěných v několika institucích)
  • technologie, které propojují rozdílné komponenty - toto propojení musí být pro uživatele transparentní
  • jednotný přístup k digitálnímu objektům bez ohledu na jejich formát, způsob uložení ap.

Reference

  1. Bartošek, Miroslav. Digitální knihovny [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2001 [cit. 2008-07-23]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/mba/dl-datakon01.pdf >

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 03:24:04 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.