Cswiki.cz

Elektrická vodivostElektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud. Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházejícího vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích.

Čím větší je vodivost, tím silnější elektrický proud prochází vodičem při stejném napětí. Dobrý vodič má vysokou hodnotu vodivosti, špatný vodič má nízkou hodnotu vodivosti.

Obsah


Značení


Výpočet

Elektrická vodivost je určena vztahem

\({\displaystyle G={\frac {I}{U}}}\),

kde \({\displaystyle I}\) je elektrický proud protékající vodičem a \({\displaystyle U}\) je elektrické napětí na koncích vodiče.

Elektrickou vodivost \({\displaystyle G}\) lze vypočítat z vlastností vodiče podle vztahu:

\({\displaystyle G=\sigma {\frac {S}{l}}}\),

kde \({\displaystyle \sigma }\) je konduktivita látky, \({\displaystyle S}\) je obsah průřezu vodiče a \({\displaystyle l}\) je délka vodiče.


Vlastnosti

Elektrická vodivost je převrácená hodnota elektrického odporu \({\displaystyle R}\), tzn.

\({\displaystyle G={\frac {1}{R}}}\)

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 01:21:42 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.