Evropsky významná lokalita - cswiki.cz

Evropsky významná lokalitaChráněná území
 • Velkoplošná chráněná území
  podle státní legislativy
 • Maloplošná chráněná území
  podle státní legislativy
 • Celoevropsky chráněná území
 • Celosvětově chráněná území

Evropsky významná lokalita (EVL) je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992 („směrnice o stanovištích“). Směrnice 92/43/EHS rozlišuje dva typy území, a to Site of Community Importance (SCI; lokalita významná pro Společenství) a Special area of conservation (SAC; zvláštní oblast ochrany). Bez ohledu na toto rozlišení používá Česko pro oba typy území jednotný termín, a to evropsky významné lokality (EVL).[1]

EVL v Česku


Český národní seznam evropsky významných lokalit schválila vláda České republiky 22. prosince 2004 jako nařízení vlády.[2] Na konci roku 2007 došlo nařízením č. 301/2007 Sb. k jeho změně a 5. října 2009 vláda na návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika schválila doplnění seznamu naturových území o dalších 234 lokalit (nařízení č. 371/2009 Sb.).[3] Na konci roku 2013 pak vláda vydala nové nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, které dosavadní seznam plně nahradilo.[4] V začátku roku 2016 byl tento seznam aktualizován.[5] K 1. září 2016 bylo na území ČR zřízeno celkem 1 112 evropsky významných lokalit.[6]

Reference


 1. Rozdíl mezi SCI (pSCI) a SAC. Nature.cz [online]. 2012-02-15 [cit. 2015-05-10]. Dostupné online .
 2. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Dostupné online.
 3. Počet oblastí chráněných v rámci soustavy Natura 2000 se rozšíří o více než 200 lokalit. EurActiv.cz [online]. 2009-10-06 [cit. 2014-11-18]. Dostupné online .
 4. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online. Přílohy č. 1 až 1076. Dostupné online.
 5. Nařízení vlády č. 73/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online .
 6. Přehled za celou ČR [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online

Externí odkazy

Kategorie: Natura 2000Zdroj: Wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky významná lokalita (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Poslední aktualizace: 13.07.2020 05:01:38 CEST - Upozornění: Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.