Cswiki.cz

Kachna (letectví)Kachna v letectví, resp. Letadlo kachní koncepce je označení letadla, které má vodorovné řídící plochy (VP) umístěné vpředu před křídlem. Název byl odvozen od podoby letadla, které má díky křídlům umístěným více vzadu podobu letící kachny.

Saab 37 Viggen, první moderní letoun kachní koncepce, který šel do výroby.
Beechcraft Starship - typický letoun kachní koncepce

U pomaleji létajících letadel bývají vpředu umístěné VP pevné (sloužící pouze k vyrovnávání letadla a zvýšení vztlaku) a u letadel rychlejších (nadzvukových) bývají naopak pro zvýšení obratnosti letadla nastavitelné (často pravá a levá nezávisle na sobě) a elektronicky řízené.

Obsah


Výhody koncepce

Kachní koncepce přispívá ke zvýšení vztlaku. Těžiště letounu leží před působištěm vztlaku a při klasickém umístění VP v zadní části letadla musí aerodynamická síla vyvozená VP působit proti celkovému vztlaku letadla tak, aby bylo dosaženo rovnovážného letu. V případě umístění VP vpředu musí aerodynamická síla působit naopak nahoru a přispívá tak k celkovému vztlaku.

Při letech na velkých úhlech náběhu (pomalý let) vpředu umístěná VP příznivě ovlivňuje proudění okolo hlavní nosné plochy (křídla) a zvyšuje tak ještě výrazněji celkový vztlak (až o 30 %).

Letoun v kachním uspořádání je navíc poměrně odolný vůči pádům ze ztráty rychlosti (například při přetažení při stoupání) a nechtěným přechodům do vývrtky. Kachní VP totiž ztrácí v krizově nízkých rychlostech vztlak dříve než nosná plocha a při následném poklesu přední části letounu způsobí snížení náběhu na křídle a případně zvýšení rychlosti.

Kachní koncepce umožňuje lépe aerodynamicky tvarovat zadní část trupu a nepřímo tak přispívá ke snížení odporu.


Nevýhody koncepce

Hlavní nevýhodou kachní koncepce je zhoršená stabilita letadla při letu. U moderních stíhacích letounů (např. JAS 39 Gripen) ale tato přirozená nestabilita naopak pomáhá k lepší obratnosti stroje při manévrování (udržování stability ve vysokých rychlostech je ale možné pouze díky elektronice, viz fly-by-wire).

V některých režimech letu navíc může být účinnost (vyvozený vztlak) hlavní nosné plochy negativně ovlivněna úplavem za kachní VP.

Kachní uspořádání je zároveň oproti tomu klasickému výrazně citlivější na polohu těžiště letounu.


Příklady letadel kachní koncepce

Letadlo bratří Wrightů – první motorové letadlo (1903)
Gossamer Albatross - letadlo na lidský pohon, které přeletělo kanál La Manche (1979)
Voyager – první letadlo, které obletělo Zemi bez doplňování paliva (1986)
JAS 39 Gripen - nadzvukový stíhací letoun užívaný nyní českou armádou

Letadla doplňkově využívající kachní VP


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 09:56:35 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.