Cswiki.cz

MARCMARC je akronymem (používaným knihovní vědou) pro MAchine-Readable Cataloging, česky „Strojově čitelnou katalogizaci“. Standardy MARC sestávají z MARC formátů, které jsou standardy pro reprezentaci a komunikaci bibliografických a příbuzných informací ve strojově čitelné formě. Definují bibliografický datový formát vyvinutý počátkem šedesátých let dvacátého století Henriette Avramovou v Knihovně Kongresu. Poskytují protokol, kterým počítače vyměňují, zpracovávají a interpretují bibliografické informace. Jeho datové elementy vytvářejí základ pro většinu dnes používaných knihovních katalogů.

Struktura záznamu MARC je implementací standardu ISO 2709 známého také jako ANSI/NISO Z39.2. Datový obsah záznamů je definován jinými standardy jako například AACR2, LCSH nebo MeSH.

Budoucnost formátů MARC je předmětem diskuzí. Na jednu stranu jde o poměrně komplexní formát založený na zastaralé technologii, na druhou stranu neexistuje žádný alternativní bibliografický formát se stejným stupněm granularity. Velká uživatelská základna, miliardy záznamů v desítkách tisíců různých knihoven vytváří silnou setrvačnost v používání.

Obsah


MARC 21

MARC 21 je výsledkem kombinace kanadských formátů MARC a formátů používaných v USA. (USMARC and CAN/MARC). Je založen na ANSI standardu Z39.2 umožňující uživatelům různého programového vybavení komunikovat navzájem a vyměňovat bibliografická data. Byl navržen tak, aby redefinoval původní záznam MARC pro 21. století a udělal jej přístupnější mezinárodní knihovní komunitě.

Umožňuje využívat dvou znakových sad, jak sady MARC-8 tak Unicode kódované jako UTF-8. MARC-8 je založen na ISO 2022 a umožňuje použít hebrejské, arabské a řecké písmo, cyrilici a východoasijská písma. V kódování UTF-8 umožňuje použít všechny jazyky podporované normou Unicode.


Odkazy

Reference

Související články

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 09:56:10 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.