Ochrana přírody - cswiki.cz

Ochrana přírodyMožná hledáte: časopis stejnojmenný Ochrana přírody vydávaný AOPK ČR.

Ochrana přírody je multidisciplinární, poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti.

Za první, byť nepřímou snahu o ochranu přírody lze označit zřizování obor pro divokou zvěř. V oborách, které byly zřizovány již od 13. století bohatými šlechtici, byl silně omezen režim vstupu a hospodaření, v některých případech (např. v okolí Netolic) byly dokonce při zakládání obory vystěhovány celé vesnice. Zvěř chovaná v oborách potřebovala, aby bylo zachován přirozené prostředí s vysokou biodiverzitou, a tak díky oborám zůstaly zachované velké relativně neporušené části přírody až do pozdního novověku (např. Křivoklátsko[1]). V roce 1350 císař Karel IV. v návrhu zemského zákoníku Majestas Carolina zmiňuje mj. nutnost chránit lesy a lovnou zvěř.

Původní funkcí organizované ochrany přírody byla konzervace relativně nepoškozených částí přírody řešená formou striktního (přísného, jednoznačného, závazného) vyhlášení rezervace s vyloučením hospodaření a často i přístupu člověka. Na začátku 19. století se zrodila ochrana přírody jako snaha zabránit plošné exploataci (vytěžování) přírodních zdrojů.

Obsah

Mezinárodní úmluvy na ochranu přírody [2][3]


Mezinárodní instituce na ochranu přírody


Ochrana přírody také více začala záviset na iniciativě každého jednotlivce. Jednotlivci se sdružovali do nevládních organizací a podíleli se na výsadbě stromů, na záchranných programech na ochranu druhů. Začali také reagovat na projekty, které by mohly nějak ochranu přírody ohrozit (především nová výstavba). Viz též EIA.

Změna nenastávala všude na světě naráz, v zemích s komunistickým režimem byla pomalejší, mj. proto, že zde nemohly legálně fungovat nevládní organizace. V ČSSR existoval již od r. 1958 Sbor ochrany přírody a krajiny Společnosti Národního muzea v Praze[7], ze kterého v roce 1969 vznikl TIS - svaz pro ochranu přírody a krajiny, po jeho zániku na konci 70. let existoval od počátku 80. let Český svaz ochránců přírody a také Hnutí Brontosaurus, což byla organizace oficiálně spadající pod Socialistický svaz mládeže. Ani tyto organizace však nemohly fungovat bez napojení na komunistický režim.

Například v Polsku se silné snahy o preferenci konzervační ochrany před aktivní ochranou objevovaly ještě v 90. letech 20. stol.

Dalším účinným nástrojem ochrany přírody na mezinárodní úrovni je podpora celosvětového využívání dostupných technologií šetrných k životnímu prostředí.

Současný stav ochrany přírody a východiska současné ochrany přírody


V současné době je ochrana přírody snahou o společenský konsenzus (tedy sjednocení pohledu různých subjektů, počínaje prostým občanem, přes samosprávy, podnikatelské subjekty až po státní a mezinárodní úroveň). Významnou složkou ochrany přírody je v současnosti ochrana klimatu kvůli globálnímu oteplování a klimatických změnám.

Ochrana přírody odpovídá na otázky, co chránit, jak chránit a proč chránit. Jako odpověď na otázku, proč chránit, jsou v současné době obecně přijímány tři skupiny důvodů (zdroj od zdroje se formulace mírně liší, jde spíše o shodný duch)[8]:

Neúměrně větší pozornost se věnuje větším živočichům, jejichž druhy také získávají větší podíl finanční pomoci.[11]

Ochrana přírody v Česku


Související informace naleznete také v článku Ochrana přírody v Česku.

Nejstarší rezervace v Česku – Žofínský prales – byla vyhlášena v roce 1838. Tato rezervace je zároveň často uváděna jako nejstarší v Evropě, někdy jsou ale zmiňovány i jiné, ještě starší rezervace, např. Brocken v pohoří Harz v Německu, zřízená údajně r. 1718 [12]. V roce 1956 byl schválen první předpis na ochranu přírody, zákon 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody.

Současná ochrana přírody v Česku se řídí zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novela tohoto zákona (zákon 218/2004 Sb.) zavedla do právních předpisů České republiky ochranu v rámci soustavy NATURA 2000.

Ochrana přírody v Německu


Ochrana přírody v USA


Nejstarší národní park na světě je Yellowstonský národní park, vyhlášený r. 1872.

Odkazy


Reference

 1. Archivovaná kopie. www.mezistromy.cz [online]. [cit. 2013-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-27.
 2. Archivovaná kopie. www.unep.cz [online]. [cit. 2013-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-07.
 3. http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_smlouvy
 4. chm.nature.cz/information
 5. Co je Natura 2000. In: Natura 2000 [online]. 19. 9. 2006 [cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=
 6. Co je Aarhuská úmluva. [Cit. 30. 11. 2019]. Dostupné z archivu pořízeném 14. 5. 2006: https://web.archive.org/web/20060514000858/http://www.ucastverejnosti.cz/co-je-aarhuska-umluva.shtml
 7. Nástin vývoje EVVO v letech 1918 až 1989 [Archivovaná kopie]. www.cenia.cz [online]. [cit. 2013-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-09.
 8. http://www.sedmagenerace.cz/priroda-no-a
 9. http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/proc-chranit-prirodu-protoze-se-nam-libi
 10. http://rynda.zeleni.cz/2139/clanek/ochrana-prirody-a-zivotniho/[nedostupný zdroj]
 11. http://www.pnas.org/content/suppl/2017/09/13/1702078114.DCSupplemental/pnas.201702078SI.pdf - Supporting Information, Ripple et al. 10.1073/pnas.1702078114
 12. http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/historie-vzniku-lesnich-rezervaci-v-cr-do-roku-1945.html

Literatura

Periodika

Externí odkazy
Kategorie: Ochrana přírodyZdroj: Wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana přírody (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.

Poslední aktualizace: 12.07.2020 02:02:23 CEST - Upozornění: Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.