Cswiki.cz

Optická hustotaOptická hustota (anglicky Optical density či O. D.) je absorbance daného optického elementu při dané vlnové délce λ na jednotku vzdálenosti:

\({\displaystyle OD_{\lambda }={A_{\lambda } \over l}=-{1 \over l}\log _{10}T={1 \over l}\log _{10}\left({I_{0} \over I}\right)}\)

kde:

\({\displaystyle l}\) = je tloušťka vzorku resp. přesněji délka dráhy paprsku ve vzorku měřená v centimetrech
\({\displaystyle A_{\lambda }}\) = je absorbance změřená při vlnové délce λ
\({\displaystyle T}\) = transmitance
\({\displaystyle I_{0}}\) = intenzita dopadajícího světla
\({\displaystyle I}\) = intenzita prošlého světla

Ačkoliv absorbance ve skutečnosti nemá jednotky, často se v angličtině uvádí v absorbančních jednotkách (absorbance units - AU). Podobně se optická hustota měří v ODU, cože je ekvivalent k AU.cm−1.

Měření optické hustoty se často používá v mikrobiologii jako jednoduchá metoda k určení koncentrace počtu buněk v suspenzi, protože v jistém rozsahu platí přibližně lineární vztah mezi koncentrací buněk a optickou hustotou. Pokud je naměřená absorbance větší než 0,25, což je typický limit lineární korelace mezi absorbancí a koncentrací buněk, je nutné vzorek znovu zředit tak, aby hodnoty byly opět v lineární oblasti.

Zdroj


Poslední aktualizace: 21.11.2021 05:12:10 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.