Cswiki.cz

Parts per million


(přesměrováno z Ppb)


Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku.

100 % = 1 000 000 ppm
1 % = 10 000 ppm
1 ‰ = 1 000 ppm

Obsah


Nesprávnost

Použití zkratky ppm (popřípadě ppb) je technicky nesprávné. Podle technické normy ČSN ISO 80000-1, článek 6.5.5, je korektní vyjádření v mocninách deseti.


Použití

Velice často se lze s tímto poměrem setkat např. ve zprávách o znečištění životního prostředí, kdy jsou tímto poměrem udávány maximálně přípustné koncentrace tuhých látek, oxidů síry nebo dusíku v ovzduší apod. Velký význam má jednotka také v analytické chemii a toxikologii.

Výpočet PPM se rovněž často využívá ve výrobních i jiných společnostech ke sledování „zmetkovitosti“. (Množství neshodných výrobků – „zmetků“ z jedné dávky nebo za sledované časové období se vydělí celkovým počtem kusů ve stejné dávce nebo za sledované období a následně vynásobí 1 000 000.) Používá se jako ukazatel při např. meziročním srovnávání efektivity výroby nebo při srovnávání jednotlivých podniků.


Ještě menší zlomky

Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla ppb, ppt a ppq.

Občas se můžeme setkat i se zkratkou ppb, která představuje 1 miliardtinu z celku (parts per billion), někdy také ppt, která představuje 1 biliontinu z celku (parts per trillion) a také ppq, která představuje 1 biliardtinu z celku (parts per quadrilion).


Fyzikální rozměr

Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla ppma, ppmv a ppmw.

Přestože je ppm z fyzikálního hlediska bezrozměrové, zvláště pokud jde o koncentrace, je třeba jasně rozlišovat kontext, ve kterém je použit. Pokud se hovoří o poměru objemů, hmotností nebo počtu atomů mohou (ale spíše nemusejí) vycházet stejná čísla, jako u poměru částic.

  • 1 ppm je sám o sobě bezrozměrový zlomek, může označovat např. jednu sekundu ve 277 hodinách, 46 minutách a čtyřiceti sekundách
  • 1 ppma (1 ppm atomic) označuje jednu částici dané látky na každých 999 999 jiných částic
  • 1 ppmv (1 ppm volume) označuje jednu objemovou část v milionu, což například zhruba odpovídá jedné kapce inkoustu ve 150 litrech vody
  • 1 ppmw (1 ppm weight, mass, molar) označuje jednu hmotnostní část v milionu, např. jeden gram v jedné tuně

Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 04:45:48 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.