Prozatímní státní zřízení - cswiki.cz

Prozatímní státní zřízeníProzatímní státní zřízení
Dočasné štátne zriadenie

Československá republika
  1939–1945  

vlajka

znak
Hymna: Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska
Motto: Pravda vítězí / Pravda víťazí
geografie

Poloha Londýna, hl. města Spojeného království a sídla exilové vlády v letech 19401945
obyvatelstvo
státní útvar
prezident:
vznik:
21. března 1939 – vznik Ústředního výboru zahraniční akce
zánik:
28. října 1945 – ustavující schůze Prozatímního Národního shromáždění
státní útvary a území
předcházející:
Druhá republika
následující:
Třetí Československá republika

Prozatímní státní zřízení (slovensky Dočasné štátne zriadenie) byl oficiální název československé exilové vlády v Londýně v období existence protektorátu Čechy a Morava a první Slovenské republiky během druhé světové války. Ustanovil ho 9. července 1940 Československý národní výbor. Do období prozatímního státního zřízení se řadí také období prozatímního výkonu státní moci na osvobozeném území do obnovení republiky.[1] Prozatímní státní zřízení bylo legitimní vládou nacisty okupovaného Československa.[2] Chod prozatímního státního zřízení byl financován díky úvěru, který poskytla exilové vládě Velká Británie na základě uzavřené Finanční smlouvy mezi vládou Velké Británie a Československou prozatímní vládou z roku 1940.

Obsah

Cesta k exilové vládě


Exilové vlády ČSR

Zahraniční odboj se začal formovat velice brzy po zániku Československa 15. března 1939. Základem jeho činnosti se stala teorie právní a politické kontinuity, podle níž Československo nikdy nepřestalo právně existovat jako subjekt mezinárodního práva, nemělo však žádné vládní orgány. [3][4] Mnichovská dohoda byla podle této teorie od počátku neplatná mezinárodní smlouva, protože:

Výrazem mezinárodněprávního trvání Československé republiky měla být ta československá vyslanectví a konzuláty, které i po 15. březnu 1939 fungovaly v těch státech, které rozpad Československa právně neuznaly.[3]

Již 21. března vytvořil Dr. Štefan OsuskýPaříži Ústřední výbor zahraniční akce ve Francii a začal vydávat časopis Česko-slovenský odboj. V Londýně se vytvořil Československý výbor ve Velké Británii vedený Janem Masarykem. Osuský předložil francouzské vládě 9. září 1939 návrh na zřízení československého vojska, které bude vedeno "prozatímní vládou a československým generálem". Oznámil současně, že se ustavuje prozatímní vláda česko-slovenská. Její uznání však francouzská vláda odmítla. Na 17. října 1939 svolal Msgr. Jan Šrámek v Paříži schůzku, které se kromě něho zúčastnili Dr. Edvard Beneš, Dr. Osuský, Dr. Eduard Outrata a generálové Sergěj Ingr a Rudolf Viest. Byl vyhlášen vznik Československého národního výboru. Tento byl vládami Velké Británie i Francie uznán za zástupce československého lidu. 9. července 1940 Beneš oznámil britskému ministru zahraničních věcí lordu Halifaxovi transformaci výboru do celého systému prozatímního státního zřízení, zahrnujícího prezidenta, vládu a Státní radu. 18. července odpověděl lord Halifax Edvardu Benešovi, že britská vláda tuto vládu uznává. 29. září 1942 zaslal gen. Charles de Gaulle premiéru Šrámkovi dopis o uznání československé vlády ze strany Svobodné Francie.[4] Významnou událostí, která ovlivnila vnímání exilové vlády mezi Spojenci byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedený 27. května 1942, který vedl mimo jiné k tomu, že vlády Velké Británie a Francie odvolaly své podpisy na Mnichovské dohodě.

Orgány prozatímního státního zřízení


PrezidentEdvard Beneš

(Beneš argumentoval tím, že jeho rezignace byla učiněna pod nátlakem; až do roku 1942 se odvolává na trvání sedmiletého funkčního období, 3. prosince 1942 ho prodloužila exilová vláda s poukazem na § 58 ústavní listiny a to až do doby, než bude možné zvolit nového prezidenta[3])

Vláda:

Státní rada

Právní rada - poradní a quasi soudní orgán, který psal posudky při přípravě osnov normativních aktů a posuzoval stížnosti čsl. státních příslušníků proti rozhodnutím orgánů exilového zřízení,[3] zřízena 4. února 1942

Exilové vojenské jednotky


Hlavní činností exilové vlády byla organizace vojenských jednotek, které bojovaly po boku Spojenců proti Ose. Českoslovenští letci v RAF se zúčastnili bitvy o Británii, pozemní jednotky bojovaly po boku britů v severní Africe, na Blízkém východě a poté i na západní frontě. V SSSR se z Volyňských Čechů , osvobozených věznů z gulagů, čs. občanů - židů a přeběhlých vojáků Slovenského štátu zformovaly 1. armádní sbor, 1. smíšená letecká divize a 2. paradesantní brigáda, které se podílely na bojích na východní frontě.

Prozatímní zákonodárství


Podrobnější informace naleznete v článku Benešovy dekrety.

15. října 1940 vydáním ústavního dekretu č. 2/1940 Úř. věst. čs. bylo zahájeno tzv. dekretální období, které trvalo až do ustavení Prozatímního národního shromáždění 28. října 1945. Podle tohoto dekretu vykonával zákonodárnou moc prezident prostřednictvím dekretů, vydávaných na návrh vlády. Dekretem č. 12/1942 Úř. věst. čs. byla stanovena povinnost si před vydáním dekretu vyžádat stanovisko Státní rady. Ústavním dekretem č. 11/1944 Úř. věst. čs. byly všechny předpisy vydané na území Československa v době nesvobody[pozn. 1] prohlášeny za neplatné a zároveň bylo stanoveno, že všechny dekrety podléhají dodatečnému schválení Národním shromážděním, v opačném případě pozbývají platnosti.[4]

Osvobození


Jak se blížilo osvobození republiky, bylo pro vládu nutné zajistit prozatímní správu osvobozeného území. 3. srpna 1944 byl přijat dekret č. 10/1944 Úř. věst. čs., o dočasné správě osvobozeného území, podle kterého byl zřízen úřad pro správu osvobozeného území v čele s prezidentem určeným členem vlády (vládním delegátem). Tento úřad zanikl po příjezdu na československé území, dne 5. dubna 1945 v Košicích. Vyvrcholením osvobozování území bylo květnové povstání, na němž se významně podílela Česká národní rada, která se 5. května 1945, po jeho vypuknutí, prohlásila zmocněncem košické vlády a podnikla kroky k převzetí kontroly v úřadech a médiích a vydala Prohlášení o převzetí vládní a výkonné moci v českých zemích. Členové košické vlády se začali přesouvat do Prahy. 16. května se do Prahy po bezmála sedmi letech v exilu vrátil i prezident republiky Edvard Beneš. Na osvobozeném území byly podle ústavního dekretu č.18/1944 Úř. věst. čs. ustaveny národní výbory jakožto orgány státní správy. Prostřednictvím národních výborů bylo pak na základě ústavního dekretu č. 47/1945 Sb. nepřímo zvoleno Prozatímní Národní shromáždění, které jako prozatímní parlament potvrdilo platnost dekretů (viz výše) a Edvarda Beneše ve funkci prezidenta.[1] Ustavující schůze 28.10.1945 bývá označována jako začátek období tzv. třetí republiky.

Odkazy


Poznámky

  1. Později určena doba nesvobody jako období od 30.9.1939 do 4.5.1945

Reference

  1. a b GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II. 1945-1960. 1. vyd. [s.l.]: Karolinum, 2006. 510 s. ISBN 80-246-1210-0. S. 16.
  2. [Musil, Jírí. The End of Czechoslovakia. Central European University Press. 2000. 181-186.
  3. a b c d Prozatímní státní zřízení ČSR v emigraci [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné online .
  4. a b c GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914-1945. 1. vyd. [s.l.]: Karolinum, 2005. 584 s. ISBN 80-246-1027-2.

Související články

Literatura

Externí odkazy
Kategorie: Exilové vlády Československa | Politický systém Československa | Ústavní vývoj v Česku | Dějiny Československa během druhé světové války | Československo-britské vztahy | Vzniklo 1940 | Zaniklo 1945Poslední aktualizace: 11.11.2020 07:41:22 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    licence: CC-by-sa-3.0

Změny: Všechny obrázky a většina návrhových prvků, které s nimi souvisejí, byly odstraněny. Některé ikony byly nahrazeny FontAwesome-Icons. Některé šablony byly odstraněny (např. „Článek potřebuje rozšíření“) nebo byly přiřazeny (např. „Poznámky“). Třídy CSS byly buď odstraněny, nebo harmonizovány Byly odstraněny konkrétní odkazy na Wikipedii, které nevedou k článku nebo kategorii (jako „Redlinks“, „links to edit page“, „links to portals“). Každý externí odkaz má další obrázek. Kromě několika drobných změn designu byly odstraněny mediální kontejnery, mapy, navigační krabice, mluvené verze a geomikroformáty.


Upozornění: Protože daný obsah je v daném okamžiku automaticky převzat z Wikipedie, ruční ověření bylo a není možné. LinkFang.org proto nezaručuje přesnost a aktuálnost získaného obsahu. Pokud existují informace, které jsou v tuto chvíli chybné nebo mají nepřesné zobrazení, neváhejte a kontaktujte nás: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.