Cswiki.cz

TíhaTíha je fyzikální veličina vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs. Tíha je výsledkem gravitační síly a setrvačné síly tělesa. Tíha na Zemi je dána intenzitou gravitačního pole Země a odstředivou silou způsobenou zemskou rotací a působí ve svislém směru.

Tíha nezahrnuje další síly, které na těleso působí, jako je v případě Země působení gravitace Měsíce nebo síla popsaná Archimédovým zákonem.

Značka: G, Fg

Jednotka SI: newton, N

Další jednotky: viz Síla

Výpočet:

Těleso, které nemá tíhu, je ve stavu beztíže.


Související články


Externí odkazy

Zdroj


Poslední aktualizace: 20.11.2021 12:25:16 CET

Zdroj: Wikipedia (autoři [Dějiny])    Licence textu: CC-BY-SA-3.0. Autory a licence jednotlivých obrázků a médií najdete buď v popisku, nebo si je můžete zobrazit kliknutím na obrázek.

Změny: Byly přepsány prvky designu. Byly odstraněny odkazy specifické pro Wikipedii (např. "Redlink", "Edit-Links"), mapy a navigační pole. Také některé šablony. Ikony byly nahrazeny jinými ikonami nebo odstraněny. Externí odkazy získaly další ikonu.

Důležité upozornění Vzhledem k tomu, že daný obsah byl v daném čase automaticky převzat z Wikipedie, ruční kontrola nebyla a není možná. Proto czwiki.org nezaručuje přesnost a aktuálnost převzatého obsahu. Pokud by se mezitím objevily chybné informace nebo chyby v zobrazení, prosíme vás, abyste nás kontaktovali: e-mail.
Viz také: Tiráž & Ochrana dat.